Tjenestevilkår

ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV LILLEMINI™

1 GENERELT

​Disse vilkårene gjelder for bruk av Lillemini™ og alle tilknyttede sider samt mobil-applikasjoner og alle andre plattformer vi velger å benytte for tilgjengeliggjøring av vår tjenester.

Bruk av Lillemini™ forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, eller på annen måte ta våre tjenester i bruk.

Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet særskilt med mindre endringene har vesentlig betydning for brukerbetingelsene.

Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på http://www.lillemini.com/tjenestevilkar

2 OM LILLEMINI™

Lillemini™ er en applikasjon for tilgjengeliggjøring av praktiske tips og verktøy for gravide og foreldre. Nærmere informasjon om tjenestens innhold finner du her: http://www.lillemini.com/

Vi gjør oppmerksom på at enkelte elementer i tjenesten kan være under utvikling/uttesting («beta-tjenester») og dermed ikke er like stabilt i drift og bruk og som periodevis kan være utilgjengelig eller ha redusert funksjonalitet. Vi vil ikke tilby service eller support på bruken av beta-tjenester.

Vi vil til enhver tid forsøke å tilby våre brukere forbedret funksjonalitet og relevant innhold og tjenesten vil derfor kunne endres og oppdateres uten at dette varsles på forhånd. Ved innføring av vesentlige endringer som påvirker de grunnleggende egenskaper ved tjenesten vil vi gi varsel med nærmere informasjon før endringene innføres.

3 GRUNNLEGGENDE VILKÅR FOR REGISTRERING AV BRUKER M.V

For å bruke Lillemini™ må du oppfylle følgende betingelser:
a) Du er 16 år eller eldre
b) Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt på noen måte.
c) Du forstår at din konto er personlig, og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse.

4 ABONNEMENTSVILKÅR

For tilgang til Lillemini™ påløper en månedlig avgift som i dag er 199,- NOK eller 99,- avhengig av type abonnement. Abonnementsprisen kan endres med 30 dagers skriftlig varsel, hvor våre brukere da vil bli bedt om å akseptere de nye betingelsene ved neste pålogging etter at endringene er innført.

Abonnementet løper frem til det blir sagt opp av brukeren. Oppsigelse kan skje direkte i app/web eller ved å sende e-post til: abonnement@lillemini.com Oppsigelsen er gyldig med virkning fra neste forfall for abonnementet (normalt pr 30 dager etter dato for registrering av brukeren) og gir ikke rett til tilbakebetaling av allerede betalt abonnement for perioden frem til oppsigelse finner sted.

5 DIN KONTO

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv er ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel å påse at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Vi er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto.

Dersom du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder Lillemini AS seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

6 REGLER FOR TILGANG OG BRUK AV TJENESTEN

Følgende regler gjelder for bruk av våre tjenester:

a) All tekst og alle bilder og andre medier som er tilgjengelige i Lillemini™ tilhører Lillemini AS og vil kunne være kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse med mindre annet fremgår uttrykkelig.

b) Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot” eller ”scraper», verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse.

c) Det er ikke tillatt å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.

Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke tillatt, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon som de ikke skal ha tilgang til plikter å melde fra til vår supportavdeling om dette (support@lillemini.com).

Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

7 PERSONOPPLYSNINGER

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår alminnelige personvernerklæring: http://www.lillemini.com/tjenestevilkar

Ved registrering av bruker til Lillemini™ vil du bli bedt om å samtykke til vår behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Dette omfatter opplysninger som du selv gir oss i forbindelse med registering mv., samt informasjon om din bruk av tjenesten. Dette omfatter også spørsmål og svar knyttet til bruk av interaktive tjenester som tilbys.

Dersom du har registrert en brukerkonto på Lillemini™ vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere, forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også aktuelle personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til statistisk analyse og for å begrense misbruk av tjenestene.

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi videreformidler heller ikke slik informasjon til tredjepart ut over hva som fremgår av personvernerklæringen.

8 LITT OM COOKIES

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettsider, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og fra besøk til besøk.

Vi bruker cookies for å spore statistikk på nettsiden. Det er viktig for oss slik at vi kan få en bedre forståelse av hvordan våre tjenester blir brukt. Denne informasjonen gir oss derfor et viktig grunnlag for å forbedre kundeopplevelsen for våre brukere.

​Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til ikke å akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Ved å bruke tjenesten samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

9 LINKER TIL ANDRE SIDER SOM IKKE EIES AV LILLEMINI AS

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Lillemini AS. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

10 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på Lillemini AS sine nettsteder og app’er mv., inkludert varemerket Lillemini™, er Lillemini AS eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på nettsted og/eller app under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Lillemini AS.

​Du kan ikke videreselge informasjon fra Lillemini™ eller på annen måte utnytte denne til andre formål enn hva som fremgår av disse alminnelige vilkår uten skriftlig samtykke fra Lillemini AS.

11 SOSIALE MEDIER OG INFORMASJONSDELING

Der vi lar våre brukere dele, kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere med ressurspersoner og andre, er hver enkelt bruker ansvarlig for innholdet, og vi verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre.

Vi oppfordrer alle brukere til å unnlate å gjøre sensitiv informasjon tilgjengelig på våre tjenester (navn på barn/bilder og/eller informasjon om helseopplysninger eller behandling).

Våre interaktive tjenester kan ikke under noen omstendighet brukes til markedsføring av produkter/tjenester, verken direkte eller indirekte.

Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn der hvor dette er innenfor våre krav til brukerprofiler på sosiale medier. Kommentarer som oppfattes som reklame eller som for øvrig har krenkende eller støtende innhold vil fjernes umiddelbart. Enhver form for «trolling» (mobbing, nedsettende omtale av enkeltpersoner eller institusjoner) er forbudt og Lillemini AS forbeholder seg retten til å fjerne alt innhold som vurderes som støtende eller krenkende kan fjernes umiddelbart. Ved alvorlig eller vedvarende brudd på reglene vil vi kunne si opp kundeforholdet med den/de brukere det gjelder med umiddelbar virkning.

Det er ikke lov til å legge ut kopibeskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette uten at dette nødvendigvis på forhånd forelegges for brukeren som har gjort innholdet tilgjengelig.

12 ANSVARSBEGRENSNINGER M.V.

Vi vil til enhver tid gjøre alt vi kan for å sikre at våre brukere får stabil tilgang til tjenesten i samsvar med tjenestebeskrivelsen, se punkt 2 ovenfor. Vi kan imidlertid ikke gi noen form for garanti for nytteverdi eller effekt av de tips og verktøy som vi gir brukere tilgang til. Det må også påregnes driftsavbrudd av kortere eller lengre varighet, men vi vil forsøke å rette alle feil så snart vi blir gjort kjent med disse. Dersom du opplever problemer med bruk av tjenesten ber vi om at du sender oss et varsel på support@lillemini.com.

Selv om vi gjør vårt beste for å sikre kvaliteten på det materialet vi gjør tilgjengelig, kan vi heller ikke garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker må derfor gjøre en selvstendig vurdering av situasjonen for sitt barn, og om nødvendig oppsøke eksperthjelp eller hjelp hos helsepersonell.

Lillemini AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for hvordan våre brukere velger å benytte informasjonen som vi har gjort tilgjengelig. Informasjonen som publiseres av oss må under ingen omstendighet erstatte ordinær diagnostisering eller behandling basert på klinisk forsvarlige prinsipper og vurderinger av kvalifisert helsepersonell.

Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for medisinsk diagnostisering eller behandling, eller mangel på sådan, herunder skade eller tap knyttet til dette, basert på den informasjonen vi har gjort tilgjengelig for våre brukere.