søvn barn baby sleep

Søvnvansker – kan det skyldes sykdom eller plager?

«Vi har jobbet utrolig mye med babyens søvn over tid, men ser likevel ikke resultater. Vi føler tvert i mot at babyens søvn bare blir verre. Hvordan skal vi gå frem for å finne ut hva vi bør gjøre?»

Noen foreldre vil erfare at de på tross av svært iherdig jobbing med babyens søvn over lang tid, så blir ikke babyens søvn bedre. Kanskje opplever man at det tvert imot blir verre…

Om man kommer dit kan det være verdt å stoppe litt opp og forsøke å få en oversikt over hva problemene består i, hvordan det påvirker babyen, foreldre, familien, og om man kan ha tanker om at søvnvanskene egentlig er et uttrykk for at babyen strever med noe annet, og at søvnvanskene egentlig er symptomer på at babyen ikke har det bra av en eller annen grunn…

Om du har en helsesykepleier eller fastlege som kjenner deg og babyen godt og som du har tillit til, kan følgende spørsmål være ok som en start på å utdype søvnproblemene som dere og deres baby opplever. Disse spørsmålene kan også være et utgangspunkt for en samtale med din partner, med en nær person i familien, en nær venn, eller med en privat aktør som tilbyr søvnkonsultasjoner:

Spørsmål om søvn som kan være et utgangspunkt for samtale/kartlegging av søvn:

 • Hvordan var barnets søvn fra fødsel av?
 • Ble det på et tidspunkt vanskeligere for barnet å falle i søvn/evt forbli i søvn?
 • Har du noen tanke/magefølelse om hva som skjedde på akkurat dette tidspunktet?
 • Er søvnen i ferd med å bli bedre, verre, eller slik den har vært?
 • Har barnet hyppige oppvåkninger på natt? Hvis ja: Hvor ofte?
 • Hvor ofte sover babyen på dagtid og hvor lange er duppene vanligvis?
 • Over hvor lang tid har babyen strevd med søvn?
 • Hvorfor tror du barnet ditt strever med søvn?
 • Har du en følelse av at noe plager barnet ditt? Hvis ja: Kan du utdype dette?
 • Kan babyen din sove helt flatt i ryggleie?
 • Opplever du at babyen din kun sover i oppreist stilling eller i mageleie inntil/på deg?
 • Hvordan reagerer du når barnet ditt ikke sover?
 • Hvordan har barnets søvn påvirket deg og familien din?
 • Hva opplever du som vanskeligst når det gjelder barnets søvn?

TIPS: Fyll gjerne ut minimum 3 døgnklokker på rad som viser babyens søvn og trivsel både på natt og dagtid. For å forstå konseptet med døgnklokke fullt ut, les artikkelen om døgnklokken her

Last ned døgnklokken her (PDF): lilleminis_døgnklokke (NB: Det kan være lurt å printe ut denne fra en PC!)

Døgnklokken vil kunne bidra til viktig dokumentasjon om hvordan du og babyen har det i løpet av døgnet – ikke bare de 20 minuttene dere er på helsestasjonen eller hos fastlegen… Det er særlig viktig å få med om babyen er mye utilpass eller gråter mye ila et døgn både ved oppvåkninger på natt og på dagtid (på døgnklokken vil dette vise seg som mye av fargen gult og rødt). Skriv gjerne en kort oppsummering av hva du tenker har kommet frem på døgnklokkene, vis dem frem til helsepersonell og reflekter over dem sammen.

Husk: Å kartlegge en babys søvn tar tid! Om du skal be om hjelp hos en fagperson (f.eks på helsestasjonen); be om å få god tid med den du skal ta dette opp med.

Du kan vurdere å:

 • Sende døgnklokkene og spørsmålene på epost på forhånd og demed la personen lese spørsmål/svar og se på døgnklokkene før dere prater sammen
 • Fortelle muntlig hva du har funnet ut gjennom å ha tenkt gjennom spørsmål/fylt ut døgnklokker
 • Ta med deg spørsmål/døgnklokker til samtalen og gå gjennom det sammen.

Spørsmålene under er enda mer utdypende og granskende knyttet til ditt barns søvnmønster og dine tiltak for å hjelpe babyen din. Disse kan være en nyttig hjelp for deg selv og din partner (evt en nær venn eller familiemedlem) for å tenke gjennom hvordan søvnvanskene til babyen arter seg og hva dere gjør/har gjort for å hjelpe babyen til å få sove.

Sammen med utfylling av døgnklokker vil du/dere ved å gå gjennom spørsmålene kunne begynne å se hvordan babyens søvnmønster utarter seg og ved å reflektere over spørsmålene vil du kanskje kunne se noen mønstre og årsakssammenhenger til hvorfor babyen strever med søvn.

Spørsmål om søvn til refleksjon sammen med partner eller helsepersonell:

 • Hvor sover babyen din på dagtid?
 • Hvor sover babyen din om natten?
 • Hvordan foregår innsovning på dag?
 • Hvordan foregår innsovning på kveld/natt?
 • Hvem legger babyen?
 • Hvor lenge er babyen din våken av gangen?
 • Er babyen din våken lenger i strekk på et tidspunkt av dagen? (evt når?)
 • Når på dagen sovner babyen din lettest?
 • Når på dagen har babyen din vanskeligst for å sovne?
 • Når på døgnet sover babyen din lengst i strekk?
 • Hva er det som lettest får barnet ditt til å sovne?
 • Har barnet ditt noen «søvnassosiasjoner» (soveklut/sovebamse, smokk, sovesetning, white noise o.l.)? Hvis ja: Bruker du disse konsekvent, dvs: nesten hver gang babyen skal sove?
 • Hvordan vil du beskrive barnet ditt? (Ressurser, temperament, personlighet)
 • Synes du barnet ditt er lett eller vanskelig å lese mht trøtthetstegn?
 • Hva er barnets tidlige trøtthetstegn?
 • Hva er barnets sene trøtthetstegn?
 • Er det en periode av dagen hvor barnet ofte virker opplagt?
 • Er det en periode av dagen hvor barnet ofte virker svært utilpass/overtrøtt/sutrete?
 • Har du merket at barnet har endret adferd under utviklingssprang (dersom du har The Wonder Weeks-appen eller boken og har fulgt med på dette)?
 • Har du inntrykk av at barnet ditt forstyrres av lys eller lyd under søvn/innsovning? (f.eks at det knirker i en dør, at noen skrangler med kjøkkenredskaper etc)
 • Har du inntrykk av at mye stimuli gjør det vanskelig for ditt barn å finne søvn?
 • Beskriv leggerutinen deres på kvelden detaljert (om dere har en): Synes du denne fungerer? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er viktigst for dere foreldre å få en endring på når det gjelder barnets søvn?
 • Hva opplever dere som vanskeligst når det gjelder barnets søvn?

Spørsmål om gråt som kan være et utgangspunkt for samtale med helsepersonell

Under finner du noen spørsmål om babyens gråt som kan være et utgangspunkt for samtale med helsepersonell eller i en privat søvnkonsultasjon (noen av disse spørsmålene er hentet fra www.uptodate.com, en nettside for helsepersonell): Spørsmålene er ment som en hjelp for å kartlegge årsak til spedbarnsgråt, da dette naturlig nok påvirker babyens søvn. Du kan velge de spørsmålene som du synes er mest relevant for deg og din situasjon. Det vil være nyttig om du i tillegg fyller ut minst tre døgnklokker, der vil du kunne vise hvordan babyens gråt fordeler seg utover døgnet.

Spørsmål om gråt:

 • Når på døgnet opptrer gråten og hvor lenge varer den?
 • Har barnet gråt like etter spising eller underveis i spising?
 • Har barnet plutselig, intens smertegråt under søvn?
 • Hvordan foregår måltider? (Rolig, kavete/stressende)
 • Starter gråten med en høyfrekvent, skarp og intens lyd eller begynner den med sutring/kaving?
 • Står babyens kropp ofte i en bue/bananform, eller er babyen mer sammenkrøket ved gråt?
 • Er gråten i ferd med å bli bedre, verre, eller slik den har vært?
 • Over hvor lang tid (uker) har babyen din grått på en måte som bekymrer deg?
 • Hvordan reagerer du når barnet ditt gråter?
 • Hvordan har gråten påvirket familien din?
 • Hvorfor tror du barnet ditt gråter?
 • Hva gjør du når barnet ditt gråter?
 • Begynner gråten på samme tid hver dag?
 • Gråter barnet på flere tider av døgnet?
 • Hva ser ut til å trigge gråteepisoder?
 • Hva hjelper for å stanse gråt?
 • Hvordan høres gråten ut? (Kan du si noe om du synes den høres ut som smertegråt, trøtthetsgråt eller gråt som tyder på noe annet?)
 • Synes du barnet ditt er lett eller vanskelig å forstå?
 • Synes du at du hører du forskjell på om barnet ditt er trøtt, sulten, har vondt?
 • Synes du barnet ditt lett lar seg trøste?
 • Kan barnet noen ganger roe seg ned selv fra gråt?
 • Kan barnet noen ganger roe seg ned fra gråt mens du trøster uten å ta barnet opp i armene?

Lillemini-tips om gråt

 • Er måltidene vanligvis preget av mye uro og gråt bør dette utforskes og undersøkes av helsepersonell. Dette kan være tegn på plager/vansker hos babyen. Les mer om dette i våre artikler hvor barneleger forklarer refluks og allergi.
 • Legg merke til om babyens gråt ofte starter med en høy, skarp stemme. Dette kan være et uttrykk for smerter og bør undersøkes og utforskes
 • Om du fortsatt har store ammevansker eller spiseproblemer med flaske etter de første “kaos-ukene”, be om hjelp til å utforske hva dette kan skyldes. Ulike instanser som kan bidra med hjelp er: helsestasjon, amme-poliklinikk, ammehjelpen, private aktører som tilbyr ammehjelp, fastlege, barnelege
 • Om babyens kropp er stiv (unormalt “sterk”) eller ofte får en skjev form i ryggleie (ofte kalt “bananform” eller om du er usikker på om nakken til babyen din ikke har full bevegelighet, be om at helsepersonell undersøker dette. Ulike instanser som kan vurdere dette er: helsestasjon, kiropraktor, fysioterapeut, manuellterapeut, fastlege. Det er viktig at de fagfolkene du oppsøker har god kunnskap i behandling av babyer! PS: En baby som fra fødselen av er helt stram i kroppen og virker unormalt sterk i nakken kan ofte vise seg å være stiv, ikke sterk…
 • Viktigere enn hvor mange timer babyen din gråter ila døgnet er: Hvordan påvirker gråten deg? Vi mennesker tåler ulik mengde gråt, ulik mengde søvnløshet. Søk hjelp FØR din grense er nådd!
 • Husk: Begrepet “kolikk”, som ofte brukes om babyer som gråter mye, sier ingenting om hvorfor babyen gråter. Det kan være vanskelig å finne ut av årsaken til at en baby gråter mye, det krever ofte mye kartlegging, god tid, og en hel del detektivarbeid! Av og til finner man til slutt en årsak, av og til ikke. Men alle babyer fortjener å bli tatt på alvor når de gir uttrykk for at de ikke har det bra! Av og til skyldes gråt medisinske årsaker, av og til skyldes det andre forhold ved barnet. Men da babyen ikke kan forteller med ord hva som er i veien, må vi gjøre en god nok innsats for å forsøke å finne det ut. Om du har en magefølelse av at noe plager babyen din, ikke gi deg, søk nok hjelp hos fagfolk du har tillit til!

Spørsmål om babyens historikk/helse

For å få et inntrykk av hvorfor en baby gråter eller strever med søvn vil det ofte være nyttig å få et overblikk over babyens generelle helse og historikk. Noen fagfolk har kanskje denne helhetlige oversikten over babyen din, mens andre som skal hjelpe dere mangler kanskje den store oversikten. Disse spørsmålene vil kunne gi en slags oversikt over barnets generelle helse og historikk fra fødsel:

Spørsmål om barnets historikk og helse:

 • Hvordan var barnets fødsel? (keisersnitt, tang, vakuum, setefødsel, lang, kort, apgar-score, etc)
 • Hvordan vil du selv beskrive barnets helse?
 • Hvordan er status på ernæring/vekst?
 • Hvordan fungerer amming/flaskemating?
 • Beskriv babyens hud (tendens til eksem?)
 • Har babyen kjent sykdom/plager?
 • Hvordan er avføringen til barnet? (farge, konsistens, eksplosiv eller ikke, slimete, forstoppelse, har du noen gang observert blod?)
 • Har babyen noen gang vært tydelig plaget av forstoppelse/diarè?
 • Har dere foreldre allergi/eksem/andre sykdommer?
 • Har mor (dersom mor ammer) forsøkt kumelkfri diett i 4-6 uker (100% kumelkfritt?)?
 • Om barnet får morsmelkerstatning/fast føde: Har barnet forsøkt 100% kumelkfri diett i 4 uker?
 • Har barnet noen gang blitt undersøkt av barnelege (på sykehus eller hos privat barnespesialist), f.eks mht: – allergi/intoleranse – kort tunge- eller leppebånd? – refluks – ØNH-problematikk – eksem – snorking/pustestopp?
 • Har barnet ditt noen gang fått behandling/undersøkelse av manuellterapeut eller kiropraktor? Hvis ja: Hva ble funnet? Hvilken effekt hadde behandlingen?
 • Har barnet ditt fått behandling av fysioterapeut? Hvis ja: Hva ble funnet? Hvilken effekt hadde behandlingen?
 • Har du en følelse av at babyen din sover dårlig på grunn av noen fysiske plager?
 • Har du en magefølelse av at babyen din har plager eller smerter?

Husk: Ikke alle babyer som gråter eller har vansker med å sove har sykdom! Men om søvnvansker og uro/gråt hos babyer vedvarer bør vi gjøre det vi kan for å undersøke hva dette skyldes. Jo mer helhetlig bilde dere foreldre og fagfolk får av babyens situasjon, jo lettere vil det kunne være å finne mulige årsaker til at babyen strever.