Døgnklokken

«Babyen min strever med søvn, men jeg vet ikke helt hva som er problemet!»

«Vi bruker lang tid på innsovning på kveldstid, hvordan kan vi få endret dette?»

«Jeg er usikker på om babyen min får nok søvn i løpet av døgnet.»

«Babyen min våkner mange ganger i løpet av natten men jeg vet ikke hvordan vi skal få endret dette!»

Døgnklokken et nyttig selvhjelpsverktøy!

Akkurat hva du opplever som vanskelig med ditt barns søvn vet du jo aller best selv. Problemer knyttet til søvn kan være så utrolig forskjellig fra baby til baby. Men nesten uansett hvilke vansker man har knyttet til babyens søvn vil det være nyttig å fylle ut noen døgnklokker for å forsøke å finne et mønster i babyens søvn. (En døgnklokke kan også være et nyttig verktøy om du også har et eldre barn med søvnvansker, for eksempel en 2- eller 4-åring).

En døgnklokke er altså et slags klokkeskjema som du selv fyller ut med farger og tekst fortløpende i løpet av døgnet. Jo mer du fyller ut underveis, jo riktigere blir tidspunktene. Noen kan oppleve det som slitsomt å fylle ut en døgnklokke. Og ja, det er litt jobb med det! Men etter å ha gjort det noen ganger vil det gå mer og mer på automatikk, du vil bli vant til å bruke dette verktøyet! Noen liker å printe ut et ark og fylle ut døgnklokken for hånd, mens andre foretrekker å fylle det ut elektronisk. Det er opp til deg!

Hva slags informasjon kan døgnklokken gi deg?

Det er jo egentlig helt opp til deg hva du ønsker å fylle ut og hente ut informasjon om, men her er noen eksempler på hva du kan loggføre i en døgnklokke:

 • Hvor ofte babyen våkner
 • Hvor lange våken-strekk babyen har
 • Hvordan barnets trivsel er i løpet av døgnet (f.eks hvor mye sutring/gråt dere opplever)
 • Hva som skal til for at babyen sover
 • Når babyen har hyppigst oppvåkninger
 • Om babyen gråter ved oppvåkninger
 • Hvor mye søvn babyen får totalt ila et døgn
 • Hvilken evne babyen har til å koble sammen flere søvnsykluser (som er 45-60 minutter)
 • Hvor mye du må jobbe for å hjelpe babyen din til å sove ila døgnet
 • Når på døgnet spiser babyen mest?
 • Er det på et spesielt tidspunkt at babyen din strever/gråter mest eller er det nokså likt gjennom hele døgnet?

De fleste vil kunne danne seg et bilde av babyens søvn bare ved å loggføre tre døgn på rad. Andre vil derimot ha såpass store variasjoner i søvnen fra døgn til døgn at man vil måtte loggføre 7-10 døgn. Det er aller nyttigst å loggføre flere døgn i strekk, ikke bare ett døgn nå og da.

En døgnklokke kan være ok om dere foreldre ønsker å få en oversikt over deres barns døgn, men dere kan også benytte dette som et verktøy overfor helsepersonell. For eksempel vil et barn med oppvåkninger hver time flere døgn på rad vise at man strever masse. Ellers vil for eksempel et barn som aldri er tilfreds (altså at man ikke har brukt grønnfargen i våkenperiodene) kunne indikere at babyen virkelig plages, og kanskje bør utredes for sykdom/plager.

Om man skal vise resultatet av døgnklokkene til helsepersonell vil det være nyttig å lage en kort oppsummering av hva døgnklokkene viser, da helsepersonell (som kanskje ikke er vant til å benytte dette som verktøy) vil kunne oppleve det som tidkrevende å tolke selve modellen.

Om utfylling av døgnklokken:

Marker søvn, våken-rolig-fornøyd, våken-urolig-misfornøyd, gråt med farger. Fyll også evt inn det du tenker er relevant for deres situasjon – det vil f.eks kunne være:

 • Innsovningsmetode (bysssing, trilling, amming e.l.)
 • Hva slags tiltak måtte til ved oppvåkning på natt?
 • Amming/flaskemating/måltid
 • Bæsjebleie
 • Medisinering (om du har et barn som bruker medisiner)
 • Hvis du fant en årsak til oppvåkningen (f.eks om du tok opp babyen og så kom det en stor rap)
 • Aktivitet (trilletur, gulvtid etc. eller hvis man har gjort noe spesielt den dagen, f.eks helsestasjonsbesøk, vaksine, mye besøk/stimuli e.l.)

Start å fylle inn kl 24.00! Merk dato på arket!

Lillemini-tips om døgnklokken

 • Du bør fylle ut minimum tre døgnklokker etter hverandre. Dette er noe krevende, men er svært nyttig for å få en oversikt over barnets nåværende søvnmønster.
 • Det er sjelden noe god idè å loggføre alle døgn over en veldig lang periode. Da kan man bli litt «fiksert» på søvn og alt i livet ditt kan liksom begynne å dreie seg om babyens søvn… Dette er slitsomt over tid og fører ikke nødvendigvis til at man finner noe flere gode tiltak…
 • Prøv gjerne å loggføre noen døgn både midt i et utviklingssprang og i en periode etter et utviklingssprang. Det kan du lære litt av og være forberedt til neste utviklingssprang.
 • Loggfør først og fremst søvn når barnet ditt er friskt. (Med mindre du har et barn som har plager/sykdom som vedvarer over tid)
 • Loggfør gjerne tre-fire døgn på rad, deretter venter du en måned eller to og loggfører tre-fire døgn på nytt. Se etter endringer som har vært over tid! Dette er spesielt nyttig ifht de litt større babyene, hvor det kan ta litt tid å oppnå bedring i søvnmønsteret…

Last ned døgnklokken her (PDF): lilleminis_døgnklokke