Kategoriarkiv: Lilleminis hverdagstips

Baby i julen – bør vi følge juletradisjonene eller babyens rutiner..?

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

Kan vi ha vinduet åpent om natten når det er kaldt ute?

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

En story med tips om varme, sol, bekledning og temperatur for babyer

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

Trenger babyen vann når det er varmt?

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

Hvor godt beskytter UV-telt barnet mot solen?

Lillemini har fått inn spørsmål om bruk av UV-telt for spedbarn. Foreldre lurer på i hvilken grad et UV-telt beskytter barnet mot solen. Lillemini sendte spørsmålet til DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tidligere Statens strålevern). DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Denne korte artikkelen inneholder svaret fra DSA på spørsmål om UV-telt til barn. Lillemini har fått samtykke til å dele informasjonen og fagpersonens fulle navn og tittel.

Lillemini spør:

Jeg har mottatt spørsmål om bruk av UV-telt for spedbarn. Er det mulig å si noe om kvaliteten på UV-beskyttelse ved bruk av slike telt? Er det en falsk trygghet?  Eller er det ok å benytte så lenge man enten benytter tettvevde, fargede klær og/eller solkrem? Er vanskelig å finne noe pålitelige kilder på nett som gir informasjon om dette.

I så fall ønsker jeg å formidle informasjon til foreldre om dette, da bruk av UV-telt er relativt utbredt. På forhånd takk for svar!

Svar fra Lill Tove Solvang Nilsen hos DSA:

Hei, Vi har dessverre ingen oversikt over UV-telt på markedet, og da heller ikke kvaliteten. Vi kan likevel si noe på mer generell basis.

Først vil jeg si at å bruke et strandtelt er veldig mye bedre enn å ikke skjerme barnet med noe. Et telt som markedsføres som «UV-telt» bør være testet mht. hvor godt det stopper UV-strålingen og dermed også merket med det.

Generelt vil det være slik at stoff som er mer tettvevd stopper mer UV enn løst vevd stoff. Det gjelder uansett om det er teltduk, parasoll eller klær.  

En kollega testet et par enkle strandtelt og et par fjelltelt for noen år siden. Alle teltdukene slapp gjennom noe UV-stråling, men det dårligste strandteltet stoppet fortsatt over 50 % av strålingen.

Så er det også slik at vi får omtrent halvparten av UV-strålingen direkte fra sola, og da halvparten kommer fra det som er spredt av alt rundt oss – og slik at de kommer inn fra «alle kanter». Dette kalles diffust spredt stråling. Det betyr at om vi skjermer fullstendig for det som kommer direkte fra sola, f.eks. med en parasoll, vil vi fortsatt få halvparten på oss – inn fra sidene.

Hvis vi tenker oss et UV-telt som virkelig blokkerer all UV, vil dette teltet danne en skyggefull bakvegg mot diffusbidraget på himmelen og underlagt. Da blir det avgjørende at teltåpningen vender bort fra sola.

Med teltåpningen vendt bort fra sola kan vi røft regne med 0.5*0.5 /1 = 25 % av all strålingen. Dette vil tilsvare en beskyttelsesfaktor (SPF) på omtrent 4.  

Med teltåpningen vendt mot sola: 0.5 +0.5*0.5= 75 % av all strålingen. Dette vil tilsvare en SPF på omtrent 1.5.

Konklusjonen er at beskyttelsen avhenger av hvor tett og solid stoff det er i teltet og at skjermingsgraden har sammenheng med hvor stor del av himmelen som er synlig fra personens stå/liggested.

Et slikt telt er en fin måte å beskytte barnet på, men det er viktig å være klar over at det ikke beskytter helt.

Lette klær bør brukes i tillegg, og det er viktig å tenke over tiden man er ute – og ikke overdrive den.

Noe av dette er tatt opp i en rapport vi skrev for noen år siden, StrålevernRapport 2013:2, se særlig kapittel 3.6:

Utdrag fra rapporten (kapittel 3.6):

«Effekten av skygge


UV-strålene som når bakken, er dempet som
følge av absorbsjon og spredning i
luftmolekyler, vanndamp og luftpartikler, og
eventuelt skygge fra trær og bygninger. Hvis vi
skygger for solskiven midt på dagen en
sommerdag i Sør-Norge, slik at slik at strålene
som kommer direkte fra sola blokkeres, vil
fortsatt omtrent 50 % av totalstrålingen nå
bakken via spredning mellom luftmolekylene.
Det betyr at i skyggen under en parasoll eller
under et tre vil de diffust spredte UV-strålene
være til stede. Intensiteten vil avhenge av hvor
stor del av himmelen parasollen eller
trekronene dekker. (…)Trekronene skjermer noe av det
diffust spredte strålingsbidraget fra
himmelhvelvingen. Rett under treet var det
skygge hele tiden og UVI var bare 20 % av
verdiene med åpen himmel. Det betyr at i
skyggen av trærne ville en kunne slappe av,
eller være i aktivitet i fem timer før en fikk en
like stor UV-eksponering som en som solbader
på åpen mark. Skjerming fra trær og parasoller
er derfor en effektiv måte for å redusere UVeksponeringen når sola er på sitt sterkeste.
«

Håper dette ga noen svar. Ta gjerne kontakt igjen om du ønsker mer utfyllende informasjon eller det er noe annet du lurer på om sol og UV.

Med vennlig hilsen

Lill Tove Nilsen

Lill Tove Nilsen, PhD

Senior Optical Radiation Adviser

Section for Source Security, Radiation Applications and UV

Department of Radiation Protection and Measurement Services

http://www.dsa.no/

Tips til hvordan du enkelt finner helsevennlige produkter til babyen

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

Temperaturregulering og påkledning av babyen på den kalde årstiden

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

Luftplager hos babyen – hva kan vi gjøre?…

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.

Fremskyndet MMR-vaksine før sommerferien?

Denne siden har innhold som er tilgjengelig for deg som ble medlem før lillemini-appen ble lansert. Om du ikke er medlem og ønsker tilgang til dette innholdet, kan du enkelt laste ned appen gratis først , og deretter velge om du vil bli medlem. Er du allerede medlem fra før appen ble lansert kan du logge inn her for å styre ditt medlemskap.